Elke dag bouwt Lybover mee aan een duurzame wereld. Om onze inspanningen en impact beter in kaart te brengen en van daaruit doelstellingen te definiëren schreven we ons in om het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) te behalen.

Na een succesvolle nulmeting en een positief oordeel van de evaluatiecommissie mag Lybover mag zich officieel deelnemer VCDO 2024 noemen. Het al dan niet behalen van het jaarcertificaat zal afhangen van het succesvol beëindigen van een actieplan dat achterliggend geënt wordt op de 5 p’s (people, planet, prosperity, peace en partnership) en de 17 Sustainable Development Goals (SDGs).

We vatten dit traject aan met een brede blik en documenteren ons maatschappelijk verantwoord ondernemen voor heel de groep. We bekijken zowel onze eigen footprint alsook de handprint die we hebben door de impact van onze projecten bij onze klanten. En dat zijn er heel wat!

Parallel hieraan blijven we ook werken aan onze Ecovadis-score en werken we toe naar een duurzaamheidsrapport dat opgesteld wordt conform de CSRD-richtlijn.

Samen gaan we voor meer impact!