De verkoop van elektrisch aangedreven auto’s zit in de lift. Ook in België. Veilig parkeren en laden in parkeergarages krijgt dan ook steeds meer aandacht. Auto’s in het algemeen vormen een groot brandgevaar vooral in ondergrondse parkeergarages. Maar auto’s met een oplaadbare batterij brengen een nog groter brandrisico met zich mee. De evolutie in voertuigen veroorzaakt branden die meer hitte en rook produceren en moeilijker te bestrijden zijn door de brandweer. Wagens van nu vertegenwoordigen een beduidend hogere brandlast dan wagens van 10 jaar of langer geleden. Ook de bestaande tendens om meer kunststoffen te gebruiken, verhoogt het risico bij brand.

Hoe garandeer je brandveiligheid?

Elk gebouw en dus ook ondergrondse parkeergarages moeten zodanig gebouwd en geëxploiteerd worden dat de brandveiligheid gegarandeerd is. Specifiek voor elektrische voertuigen in parkings moeten de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat een door brand getroffen elektrisch voertuig na een eerste blussing door de brandweer veilig kan geëvacueerd worden.

Wat zijn de voorwaarden?

Wanneer kunnen we spreken van een brandveilige omgeving? Hiervoor moeten enkele voorwaarden vervuld zijn. De parking is gecompartimenteerd van andere delen van het gebouw en biedt voldoende stabiliteit in geval van brand. De atmosfeer kan nooit giftig of explosief worden. Elke uitbraak van brand of het ontstaan van een gevaarlijke situatie wordt zo snel mogelijk aan alle inzittenden en aan de hulpdiensten medegedeeld. Warmte en rook van een brand mogen geen gevaar voor de bewoners vormen gedurende een voldoende lange tijd om een veilige plaats te bereiken. Hitte en rook van een brand verhinderen niet dat brandweerlieden veilig kunnen reageren. Nadat de brand is geblust, is de evacuatie & bewaking van het voertuig haalbaar zonder de middelen overmatig te mobiliseren.

Beperk de schade

Eén brandende auto kan enorm veel rook en toxische stoffen produceren in een vrij korte tijd. Dat maakt een interventie van de brandweer natuurlijk niet simpel. Bij een moeizame interventie kan de brand mogelijks snel escaleren en tot veel schade leiden. Ook het vrijkomen van rook en toxische stoffen bemoeilijkt het evacueren van aanwezigen. Daarom is het cruciaal dat er maatregelen genomen worden om een vlotte evacuatie te garanderen en het brandgevaar te beperken en te bestrijden.

Nieuwe wetgeving op komst!

Hoe kan je als syndicus, mede-eigenaar, bouwheer of architect hierop anticiperen? Wat kan je vandaag al doen om de brandveiligheid van jouw parking te garanderen wanneer elektrische wagens in de parking komen en/of laadpalen geïnstalleerd worden? Om na te gaan in welke mate jouw ondergrondse parkeergarage brandveilig is, raden wij aan een risico- en behoefteanalyse uit te voeren om alle doelstellingen te onderzoeken en duidelijke antwoorden te geven om ervoor te zorgen dat het bereikte veiligheidsniveau toereikend is. Lybover FIRE kan jou hierin begeleiden en ondersteunen. Dankzij onze jarenlange expertise en uitgebreid productgamma bieden we steeds de beste oplossing op maat. Contacteer onze sales engineers voor meer informatie.