REAZN Belgium, specialist in recyclage van zink, vervangt zijn drie filterunits en breidt de capaciteit uit met één gigantische filter van zo’n 33 meter hoog en 11 meter diameter. Lybover METAL draagt zijn steentje bij door alle ducting (leidingwerk), structuren en een piperack te voorzien. Op dezelfde site installeerde Lybover BULK een slim ontworpen big bag vulstation met vier vulunits.

The Lybover way

Sterkteberekening, stressberekening van de leidingen, complex tekenwerk, 3D-scanning,… Voor deze opdracht trok Lybover alle registers open. We brachten verschillende interne expertises samen en spraken de juiste leveranciers aan. Dat maakte van Lybover METAL de beste partner om dit project tot een goed einde te brengen. De collega’s van Lybover BULK leverden een belangrijke aanvulling op de filter: een big bag vulstation om het filterstof in op te vangen en af te voeren.

Opbouw in twee fases

REAZN is gespecialiseerd in de recuperatie, de recyclage en het opnieuw industrieel bruikbaar maken van zinklegeringen. Daarvoor gebruikt het bedrijf smeltovens. Bij de verbranding komen stof en gassen vrij die via een buizennetwerk worden afgezogen naar een filter. Daarvan had REAZN er drie op zijn site. Om aan verstrengde milieuregelgevingen te voldoen en in de toekomst nog te kunnen uitbreiden, werden de drie bestaande ontstoffingsfilters buiten dienst gesteld en vervangen door één filter unit met een grotere capaciteit.

“Lybover voorzag passende ducting met een diameter van 2,5 meter. Dat deden we in twee fases”, legt Wout Decoutere, Sales Engineer Projects bij Lybover METAL uit. “REAZN wou namelijk een deel van de installatie al in gebruik kunnen nemen om de filter gedeeltelijk op te starten en te testen. In een eerste fase installeerden we dus de grootste buis en andere aansluitingen die daarvoor nodig waren. In de tweede fase volgden de iets kleinere aansluitingen.”

Uitdagingen en oplossingen

“In dit project moesten we met veel factoren rekening houden”, gaat Wout verder. “De sterkteberekening was een complexe opgave. Door de grote hoogte van de structuur moesten we in de eerste plaats denken aan de windbelasting. Ook de stressbestendigheid van de leidingen was enorm belangrijk. Warmte, windbelasting, duw- en trekkrachten hebben allemaal hun invloed. De buizen voeren bijvoorbeeld hete gassen af die tijdens het transport afkoelen. De afwerking moest daar dus op voorzien worden. Er was ook een perfecte afdichting nodig. Een andere factor was de lengte van de buizen. Ze mochten zeker niet gaan doorbuigen, enzovoort.”

“Een volgende moeilijkheid bestond erin het nieuwe leidingwerk te kunnen plaatsen bovenop de structuur van het bestaande gebouw. De filter is heel hoog en steekt boven het dak uit. Dat dak was niet op de nieuwe buizenconstructie voorzien. We hebben meermaals met de architect samengezeten en meerdere constructiewerken voorgesteld om het dak te ondersteunen en te verstevigen. Zo hebben we de twee hoofdstructuren gebouwd die de grote buis ondersteunen. We hebben ook een zestal verschillende steunstructuren gemaakt waar de iets kleinere buizen op lopen, net boven het dak.”

De meerwaarde van 3D-scanning

“Het 3D-scannen vormde ook hier een grote meerwaarde”, bevestigt Wout. “Doordat we al vaker voor REAZN gewerkt hadden, kenden we de site al vrij goed. De oudere scans kwamen van pas omdat een deel van de bestaande leidingen hergebruikt moest worden. Een deel braken we af, we voegden nieuwe stukken toe en zo konden we de bestaande leidingen aansluiten op de nieuwe filter.”

Ook in dit project bewees 3D-scanning opnieuw wat een handige tool het is.
– Wout Decoutere, Sales Engineer Projects METAL

Om het volledige plaatje te krijgen voor de nieuwe installatie hoefde enkel nog een klein extra deel gescand te worden. Het grote voordeel van 3D-scans is dat je meteen de exacte bestaande situatie hebt om het project uit te tekenen. Dat zorgt ook voor een vlotte productie en montage.

Big bag vulstation door Lybover BULK

De werkzaamheden hielden voor Lybover niet op bij het plaatsen van de enorme ducting. Ook Lybover BULK was actief op de REAZN-site. Ze installeerden er een slim ontworpen big bag vulstation. Het filterstof van de afzuiginstallatie wordt daar door middel van schroeftransport in big bags opgevangen. Voor deze installatie werkten we samen met onze vaste Duitse partner EMDE Automation, specialist in big bag handling systemen en doseerinrichtingen voor bulkmaterialen.

De combinatie van verschillende partners, materialen en complexe studies, maakten dit echt een uniek project.
– Wout Decoutere, Sales Engineer Projects METAL

In totaal installeerden we bij REAZN vier vulunits. Die bieden voldoende capaciteit zodat ze niet constant gewisseld moeten worden. Naast voldoende opslagcapaciteit, werd bij het ontwerp ook rekening gehouden met een vlotte en veilige operationele werking. Zo werden bijvoorbeeld de vier big bag haken van de vulunits pneumatisch uitgevoerd zodat ze met een druk op de knop wegklappen. Zo kan de gevulde big bag snel en efficiënt worden afgevoerd. De units werden vooraf geassembleerd om de montagetijd op de site te beperken.

Een installatie voor de toekomst

Vandaag is REAZN met zijn enorme installatie klaar voor de toekomst. De installatie beantwoordt feilloos aan de strengere emissienormen van 5 mg/m³ en gaat zelfs nog een stap verder met een emissieniveau onder de 1 mg/m³. Dat Lybover kon meewerken aan zo’n ambitieuze installatie, betekende ook voor ons dat we opnieuw onze engineering horizonten konden verleggen.

Het 3D-scannen vormde ook hier een grote meerwaarde.
– Wout Decoutere, Sales Engineer Projects METAL