Asfaltfabrikanten maken steeds vaker gebruik van gerecycleerd asfalt in hun productieproces. Bij het verwerken van dat oude asfalt komen hinderlijke geuren en VOC’s vrij. Dat was ook het geval bij de asfaltfabriek van Viabuild in Grimbergen. De fabrikant schreef daarom Desotec aan met de vraag om een actieve koolfilter te plaatsen. Lybover AIR zorgde op zijn beurt voor een uitbreiding van de extractie- en filtratiesystemen. Daarmee waren onze collega’s niet aan hun proefstuk toe (zie ook de realisatie bij FM Conway), maar een project van deze schaal was wel een primeur voor België.

The Lybover way

Om asfalt te maken, worden minerale aggregaten (zoals steenslag en zand) gedroogd en gemengd met bitumen. Asfaltfabrikanten gebruiken steeds vaker een aandeel gerecycleerd asfalt afkomstig van oude wegbedekkingen in het productieproces. Op het eerste gezicht een goede zaak. Maar bij het drogen van het gerecycleerd asfalt komen er dampen vrij van het bitumen en van rubber dat is achtergebleven op het wegdek. Die dampen zorgen voor geurhinder en bevatten schadelijke stoffen, zogenaamde VOC’s (volatile organic compounds of vluchtige organische componenten).

Er was wel een stoffilter, maar er was een bijkomend filtratiesysteem nodig om de uitstoot van geur en VOC’s te beperken. Viabuild vroeg Desotec, specialist in milieutechnieken, om een oplossing. Zij stelden een mobiele filter met actieve kool voor en schakelden Lybover AIR in om de bestaande extractie- en filtratiesystemen voor warme en koude lucht uit te breiden. Beide systemen moesten de beladen lucht naar de mobiele actiefkoolfilter leiden en de gezuiverde lucht weer uitblazen.

Complementaire expertise in filatratie

“Het partnership tussen Lybover en Desotec betekent dat de klant op de expertise van twee complementaire partijen mocht rekenen voor een totaaloplossing.” verduidelijkt Filip Doucé, Hub Manager Beringen bij Lybover AIR.

De samenwerking tussen Lybover en Desotec is een voordeel voor de klant, want we bieden complementaire expertise en een totaaloplossing.
– Filip Doucé, Hub Manager Beringen

Desotec voerde in Grimbergen eerst een pilootproject op kleinere schaal uit om de werking van de actieve kool aan te tonen. Eens de effectiviteit bewezen was, was het tijd voor actie. Filip Doucé: “In de eerste plaats moesten we de debieten bepalen. Er was namelijk nood aan extra ventilatorcapaciteit om de lucht door het uitgebreide buizennetwerk te leiden. Uiteindelijk zou het ene systeem elk uur zo’n 85.000 m³ lucht op 70° C van de drogerinstallatie verplaatsen. Het andere systeem zou 25.000 m³ lucht op kamertemperatuur verzetten, afkomstig van de laadzone voor de vrachtwagens. Met die cijfers op zak konden we de installatie dimensioneren.”

3D-scan en totaalstation voor accurate montage

Een van de grootste uitdagingen in dit project was de zeer beperkte plaats voor wat een aanzienlijke installatie zou worden. “De opgave was om zo weinig mogelijk ruimte te benutten. Rondom de asfaltfabriek is er namelijk steeds verkeer van vrachtwagens en wielladers. Om zo accuraat mogelijk te werk te gaan, maakten we eerst een 3D-scan van de fabriek en de omgeving. Op basis daarvan zorgden we voor een driedimensionaal ontwerp. Zo waren we zeker dat er geen conflicten zouden zijn. Vervolgens maakten we gebruik van een totaalstation om nauwkeurig en efficiënt alle verankeringspunten te markeren. De effectieve uitvoering van de werken gebeurde samen met onze collega’s van Lybover INSTALLATION”, vertelt Thijs Van Lierde, Project Engineer bij Lybover AIR.

3D-scans, 3D-ontwerpen en een totaalstation zorgden voor een nauwkeurige en efficiënte uitvoering.
– Thijs Van Lierde, Project Engineer, Lybover AIR

Actieve koolfilters: een noodzaak voor asfaltfabrikanten

Het afgewerkte systeem met actiefkoolfilter zorgt ervoor dat de geurhinder en de uitstoot van VOC’s van de asfaltfabriek van Viabuild nu onder controle is. “Een project op deze schaal is een primeur voor België. Maar er zullen er ongetwijfeld nog volgen. Alle asfaltfabrikanten hebben namelijk nood aan effectieve luchtbehandeling als ze willen blijven voldoen aan de milieuwetgeving en emissies van stof, geur en VOC’s willen beperken. In samenwerking met onze partner Desotec bieden we volledige oplossingen voor extractie en filtratie aan, van ontstoffing tot het filteren van dampen en VOC’s. Of het nu gaat om een volledig nieuwe installatie of een uitbreiding van een bestaand systeem, we gaan de uitdaging graag aan”, besluit Filip Doucé.

“De normen rond geuremissies en algemene emissies worden alsmaar strenger in onze maatschappij. Door het stijgend aandeel in gerecycleerd asfaltmateriaal zal ook in de asfaltindustrie de nood aan performante filtratie stijgen. Actieve kool vangt VOC’s  en geurcomponenten af uit de luchtstromen via adsorptie. Dat maakt actieve kool een uitstekende oplossing in deze markt.

Het gebruik van de mobiele oplossingen van Desotec biedt de klant ook voordelen op vlak van service. Ter plaatse moet er immers geen actieve kool gemanipuleerd worden, zodat onderhoudswerk en tijdsbesteding nihil blijven.
– Aron Libert, Sales Manager Benelux, Desotec