FM Conway, een toonaangevende asfaltfabrikant in het Verenigd Koninkrijk, had een centrale die het milieu en de omliggende omgeving belastte met stof-, geur- en VOC-emissies. De uitdaging was het neutraliseren van de geurlast die ontstaat tijdens het vullen van de wachtsilo’s en vrachtwagens. Dankzij de gecombineerde KELLER-Desotec oplossing zijn de geuroverlast en de bijkomende stof-en VOC-emissies ingeperkt. Deze emissies worden voortaan opgevangen en verwijderd op een snelle en efficiënte manier.  

The Lybover way

De productie van asfalt wordt meestal geassocieerd met de emissies van stof, bitumendampen, geur en (giftige) vluchtige organische stoffen (VOC). Deze emissies moeten worden bewaakt om te voorkomen dat er overlast is voor het milieu en moeten voldoen aan de plaatselijke milieuwetgeving. Door de problematische emissiepunten vast te leggen en aan te pakken met de Cleansky benadering, wordt de negatieve impact op het milieu beperkt wat een grote impact heeft op publieke perceptie over deze asfalt producent.

De installatie bij FM Conway kreeg een op maat gemaakt filtersysteem waarbij het design en de dimensionering specifiek berekend en ontworpen werd op basis van de hoeveelheid luchtstroom, hoeveelheid stof, ontwikkeling van rook, geur en VOC-concentraties en andere specifieke vereisten.  

Emissiepunten in kaart gebracht

In een eerste fase worden de problematische emissiepunten van de asfaltproductie samen met de klant in kaart gebracht. Stofontwikkeling doet zich voor bij het vullen van de aggregaten-hoppers en vervolgens bij het vullen van gerecycleerde asfaltcomponenten in de mengtrommel. De hete lucht die afkomstig is uit de meng- en droogtrommel en die afgevoerd wordt via de schoorsteen bevat ook geur en VOC’s. Het openen en vullen van de warme voorraadtanks zijn typisch een belangrijke bron van stof, bitumendampen en (toxische) VOC’s.  Ook het vulproces van de vrachtwagens onder de oplagsilo’s veroorzaakt zichtbare emissies van stof, bitumendampen, toxische VOC en geur in de atmosfeer. Ten slotte kan de ventilatie en het vullen van de bitumenopslagtank een bepaalde hoeveelheid gas laten ontsnappen uit de tanks.  

Na het bepalen van de emissiepunten worden beproefde ventilatiemodellen gebruikt om de beste ventilatietechniek te bepalen. Zo worden diffuse emissies vermeden. Hierna wordt de verzamelde geventileerde lucht behandeld door het Cleansky afsalt filtersysteem. In dit tweeledig filtersysteem wordt eerst het stof en de bitumendampen verwijderd door een natafscheider. Daarna worden de overgebleven geuren en giftige VOC’s verwijderd door de actievekoolfiter

Ook geurhinder onder controle  

Asfalt is een mengsel van aggregaten (stenen) en bitumen (een zwart, kleverig petroleumderivaat). Het is niet verwonderlijk dat asfaltproductie geassocieerd wordt met stinkende bitumenemissies in de atmosfeer. Bitumen is een vaste substantie die vloeibaar wordt wanneer ze verwarmd wordt. Om wegasfalt te produceren, wordt het bitumen vloeibaar gemaakt zodat het gemengd kan worden met het aggregaatmateriaal. Tijdens dit proces laat het bitumen vluchtige organische stoffen (VOS) vrij, alsook het uitermate slechtruikende gas H2S of geassocieerde zwavelhoudende verbindingen. De slechtruikende atmosferische emissies van een asfaltfabriek veroorzaken geurhinder voor nabijgelegen woonwijken.  De Cleansky benadering van Lybover AIR ism Desotec tackelen ook dit probleem.

Award voor innnovatie

De inspanningen van FM Conway om de emissies van stof, bitumendampen, geur en (giftige) vluchtige organische stoffen in te perken werden beloond met een MPA-award (Mineral Producers Association) voor de meest innovatieve technologie op vlak van gezondheid, veiligheid en milieu.