Doseertoestel

Kleverig stof kan worden gefilterd met droge filterelementen mits toevoeging van kalk of leem. Specifieke doseertoestellen staan in voor de vereiste beschermlaag op de filterelementen.

Injectoren

Voor een manuele reiniging van de werkplaatsen worden injectoren ingezet. Met behulp van het Venturi-effect wordt een zeer grote onderdruk gecreëerd aan de aanzuigmond. Het afgezogen stof wordt vervolgens afgezogen naar de
centrale filtereenheid.

Vacuüm reiniging

Werkplaatsen waar op regelmatige wijze manueel wordt gereinigd, worden voorzien van een centraal vacuum systeem. Door de grote onderdruk kan snel en efficiënt het stof worden afgezogen naar een centrale filterunit.
Dergelijke systemen staan in voor een nette werkomgeving.