Voor de installatie van bijkomende filtratiesystemen op de ventilatie van hun metaal shredder in Aubange deed GDE Groupe Derichebourg een beroep op Lybover AIR om zo te voldoen aan de nieuwe emissienormen opgelegd door het Waalse Gewest.

The Lybover way

GDE Groupe Derichebourg, een van de Europese leiders op het gebied van recycling en terugwinning van ferro- en non-ferroafval, is sinds 1965 een belangrijke speler op het gebied van de circulaire economie en duurzame ontwikkeling, met bijna 2,8 miljoen ton gerecycled metaal in 2020. Met 85 vestigingen in Europa geeft GDE Groupe Derichebourg een tweede leven aan afval door het terug te winnen en materialen opnieuw in het productieproces te integreren. Op de site van Aubange in Wallonië exploiteert GDE Groupe Derichebourg een schroot shredder van 3.000 pk.

Naleving van de nieuwe emissienormen

Sinds 2018 heeft GDE Groupe Derichebourg zich geëngageerd tot een ambitieuze aanpak om de emissies van zijn site in Aubange te beperken en zo te voldoen aan de bijzonder strenge normen die in Wallonië zijn ingevoerd. In 2018 heeft GDE Groupe Derichebourg daarom een beroep gedaan op Lybover om dit probleem te bestuderen. Gezien het gebrek aan ervaring met dergelijke lage drempels heeft GDE in 2020 een proefinstallatie opgezet om de vermindering van zijn emissies te bestuderen en begin 2021 werd een bestelling geplaatst bij Lybover voor de installatie en inbedrijfname van een systeem voor de behandeling van atmosferische emissies door ultrafiltratie en actieve kool, naast het bestaande filtratiesysteem bestaande uit een cycloon en natfilter.

Het bereiken van zulke lage emissieniveaus, tot 2.000 keer lager dan de laagste drempelwaarden in Europa, was een echte sprong in het onbekende die we dankzij teamwerk hebben kunnen overwinnen.
– Gaylord RENARD, Verantwoordelijke R&D GDE

Een project in 2 fasen

De eerste fase van het project bestond uit de installatie van een mouwenfilter ter verbetering van de emissies van een van de aanzuignetten voor de eerste scheiding van afval uit de shredder. Deze eerste fase werd gevalideerd door de resultaten van de emissiemetingen met waarden die aanzienlijk gedaald zijn. We waren op de goede weg. In een tweede stap werd een ultrafiltratiesysteem met filtercellen van onze partner Keller Lufttechnik GmbH geïnstalleerd om een optimale verwijdering van alle restdeeltjes te bereiken. Mobiele actiefkoolfilters van partner DESOTEC werden toegevoegd om de resterende gassen te behandelen.

Lybover heeft ons in staat gesteld de dubbele uitdaging aan te gaan om zowel de drempels te respecteren alsook het zeer strakke tijdschema dat ons werd opgelegd.
– Gaylord RENARD, Verantwoordelijke R&D GDE

In recordtijd opgeleverd

Ondanks de uitdagende context waarin de werweldwijde industrie zich bevond als gevolg van de COVID-19-pandemie, werd de deadline voor oplevering gerespecteerd. Dankzij de resultaten van verscheidene emissieonderzoeken kon GDE Groupe Derichebourg zijn metaalrecyclingactiviteit in zijn vestiging in Aubange optimaal hervatten.