In de valorisatiehal van waste-to-product bedrijf Renewi in Roeselare worden organische afvalstoffen opgemengd in bunkers met behulp van een graafmachine. In dezelfde hal bevindt zich ook een shredder-installatie waarbij afval mechanisch verkleind wordt, al dan niet onder toevoeging van absorbentia. De manipulatie van deze afvalstoffen en absorbentia kan voor emissies van geur en stof zorgen. Om de eventuele impact op de omgeving uit te sluiten zocht Renewi een oplossing op maat. De experts van Lybover AIR realiseerden samen met partner Desotec dit duurzaam project van concept tot en met montage.

The Lybover way

Om emissies te vermijden is het allereerst noodzakelijk om de valorisatiehal in onderdruk te plaatsen. Lybover AIR identificeerde 4 afzuigpunten verdeeld over de breedte van de hal ter hoogte van het dak. Het zwevend stof dat voorheen in de hal bleef hangen, wordt naar deze afzuigpunten afgezogen.

Bij het ontwerp van de installatie hielden we rekening met het soort stof, het explosiegevaar en de dagdagelijkse activiteiten in en rond de hal.
– Koen Verbeke, Project Engineer, Lybover AIR

Op basis van de emissiemetingen en een uitgebreid onderzoek van de actuele situatie kozen onze engineers voor een PT filter met constructieve ATEX-beveiliging. Een platenfilter van partner Keller bleek hier de beste oplossing aangezien het hier om zeer fijne stofpartikels gaat. De PT filter garandeert een emissie van <0.5mg/Nm³. De vuile lucht wordt via de bovenzijde aangezogen en stroomt vervolgens neerwaarts over de filterelementen. Een zelfreinigende filter is essentieel voor de continue werking van de afzuiging. De platenfilter wordt gereinigd met persluchtpulsen waardoor hij zijn debiet continu kan behouden. Aangezien het afgezogen stof mogelijks explosiegevaarlijk is, werden ook de gepaste ATEX-componenten aangewend zodat er geen explosie gecreëerd kan worden in de filter. Door het hoge filterrendement wordt de actiefkoolfilter nauwelijks belast met stofpartikels. De actiefkoolfilter elimineert in een laatste stap de geuremissies.

Door de combinatie van de gekozen filtertechnieken kunnen we onze activiteiten uitvoeren zonder impact op de omgeving.
– Benoit Singier, Manager Treatment, Renewi

Bijzondere aandacht werd ook besteed aan de uitvoering van het leidingwerk. Vanwege de wisselende samenstelling van de afgezogen stofpartikels werd het leidingwerk voorzien in warmbad gegalvaniseerd plaatmateriaal. De volledige projectvoorbereiding, montagewerkzaamheden en inbedrijfname werden uitgevoerd door Lybover AIR.

Heel belangrijk in de keuze van het concept waren de bedrijfszekerheid en de absolute garantie om het vooropgestelde resultaat te halen én te blijven behalen. Lybover heeft ons van meet af aan overtuigd met hun aanpak.
– Benoit Singier, Manager Treatment, Renewi