Lybover BULK & Envac ontvingen van Biostoom Beringen NV, een dochteronderneming van Bionerga NV, de uitvoeringsopdracht om een innovatieve optische sorteerinstallatie te bouwen, die 5 verschillende huishoudelijke afvalzakken sorteert op kleur, zonder de zakken te beschadigen. De afvalzakken worden opgehaald door intercommunale Limburg.net in één en dezelfde vuilniswagen. De nieuwe “Optimo” sorteerinstallatie staat in Ravenshout – Beringen, naast de nieuwe biostoomcentrale van Biostoom Beringen, een filiaal van Bionerga.

The Lybover way

De nieuwe “Optimo” sorteerinstallatie in Beringen aanvaardt, bewaart, transporteert en sorteert huishoudelijke afvalzakken met een hoge sorteerefficiëntie en zuiverheid. De installatie is ontworpen voor een sorteercapaciteit van 150.000 ton per jaar en sorteert 5 huishoudelijke afvalfracties in gekleurde afvalzakken: P+MD, textiel, keuken-, tuin-en restafval. Bovendien heeft de sorteerinstallatie een ingebouwde toekomstige uitbreidbaarheid met twee extra fracties.

In de sorteerinstallatie worden de ingezamelde afvalzakken gelost en gebufferd in een modulaire bunker. Een automatisch transportsysteem voert de afvalzakken vanuit de bunker naar het toevoersysteem, waar de zakken op de transportbanden naar de sorteerzone worden getransporteerd. Op deze transportbanden worden de zakken voorbereid om het sorteerproces te optimaliseren. Het hele sorteerproces gebeurt zonder de zakken te beschadigen.

Bronscheiding en inzameling van meerdere afvalstromen

De bewezen en innovatieve aanpak, gebaseerd op de principes van bronsortering en multi-stroomafvalinzameling met één vuilniswagen, zal een belangrijke positieve impact hebben op de efficiëntie van de afvalinzameling en op het aantal kilometers dat door de vuilniswagens wordt afgelegd. Dit zal resulteren in een aanzienlijke vermindering van de CO²-uitstoot.

Bij het ontwerp van de nieuwe sorteerinstallatie werd aandacht besteed aan onderhoudbaarheid, veiligheid, standaardisering en beschikbaarheid van de installatie. Door de toepassing van state-of-the-art technologie wordt ook het stroomverbruik van de installatie binnen de perken gehouden. Het is dan ook geen verrassing dat deze referentie-installatie nationale en internationale belangstelling wekt.

Op basis van zijn uitgebreide ervaring in dit vakgebied vonden we in Envac de ideale partner voor dit innovatieve project
– Hans Boels, CEO van Lybover

Lokale en internationale knowhow gecombineerd

Voor dit project werkte Lybover BULK samen met het Zweedse bedrijf Envac. Lybover BULK trad op als hoofdaannemer voor het Optimo-project en werd volledig ondersteund door Envac, als exclusieve onderaannemer. Op basis van zijn ervaring en bewezen technologie is Envac verantwoordelijk voor het integrale ontwerp van de Optimo-sorteerfaciliteit en leverde het de optische sorteerapparatuur voor de fabriek. Lybover BULK was op zijn beurt verantwoordelijk voor de levering van de hoofdcomponenten, de montage en installatie ter plaatse, de algemene coördinatie en het projectbeheer en trad op als het enige aanspreekpunt. Lybover en ENVAC zullen deze samenwerking de komende jaren verder zetten tijdens het onderhoudscontract en bij de realisatie van toekomstige projecten in Europa.

De Lybover Group is een betrouwbare en gerespecteerde lokale speler in België.
– Mattias Widell, Managing Director van Envac

De Optimo optische sorteerinstallatie is op 01/01/2022 in gebruik genomen. Door de strakke deadline was dit project zeker een uitdaging maar door de juiste aansturing van de leveranciers en onze on-site montageteams startte de installatie binnen termijn op.