Lybover METAL heeft in samenwerking met BEP Europe twee container generatoren geproduceerd voor de verbrandingscentrale Tredi in Frankrijk. Beide installaties samen kunnen in 90% van de elektriciteitsbehoefte van het bedrijf voorzien.

The Lybover way

BEP Europe maakte vroeger deel uit van Fabricom en is gevestigd aan de rand van het Lappersfortbos in Brugge. Sinds 1995 worden er highend testmachines voor de automobielindustrie ontwikkeld en geproduceerd. Vooraleer auto’s op het einde van het productieproces de autofabriek uitrijden, worden ze ter plaatse getest op wieluitlijning, remkracht, vermogen van de motor,… Deze testen gebeuren door de eindelijn testinstallaties van BEP. BEP heeft een wereldwijd marktaandeel van 30%. Om minder afhankelijk te zijn van 1 producttype en 1 sector, werd in 2009 een nieuw product ontwikkeld op basis van “ORC” (Organic Ranking Cycle ), dat gecommercialiseerd wordt onder de naam E-RATIONAL.

Dit zijn installaties die (rest)warmte in industriële processen omzetten in elektriciteit. Het principe is gebaseerd op dat van een klassieke elektriciteitscentrale, waarbij met een warmtebron (bv verbranding van hout, kolen, afval, …) water wordt omgezet in stoom. Die drijft een turbine en generator aan en hierdoor wordt er elektriciteit opgewekt. Voor dit proces zijn hoge temperaturen nodig van 500 à 600°C. Door het water nu te vervangen door een koelmiddel dat op lagere temperatuur kookt, kan dit proces ook toegepast worden op lage temperaturen, van 80 à 150°C. Het rendement van deze toepassing is lager dan dat van een stoomturbine omdat er gewerkt wordt met lagere temperaturen, maar daarom niet minder interessant. ORC-toepassingen leveren namelijk 100% groene energie op zonder gebruik van fossiele brandstof, zonder CO² emissie of fijn stof.

Organic Ranking Cycle project voor verbrandingscentrale Tredi

BEP heeft in samenwerking met Lybover METAL een ORC project opgeleverd bij de klant Tredi in Straatsburg, Frankrijk. Tredi heeft twee verbrandingsovens waar gevaarlijk industrieel en medisch afval verbrand worden. Het water dat gebruikt wordt om de oven te koelen, bereikt een temperatuur van 160°C. Voor de installatie van de ORC machines werd deze warmte weggekoeld en ging de energie volledig verloren. Met de twee ORC installaties wordt deze restwarmte nu gedeeltelijk omgezet in elektriciteit. Elke installatie produceert 320kW. Samen is dit goed om 90% van de elektriciteitsbehoefte van het bedrijf te voorzien. Elke installatie bestaat steeds uit twee containers met generatoren en condensors. Lybover METAL heeft voor deze installatie het volgende uitgevoerd:

  • de piping van de machine zelf, volgens de PED richtlijn (Pressure Equipment directive)
  • de staalconstructie,
  • de isolatie en inrichting van container generatoren,
  • de piping op de werf tussen de ORC-installatie en de condensors,
  • de bordessen volgens FPC2+ om de condensors op te plaatsen.
  • de montage van alle componenten op de werf in Straatsburg
Het was belangrijk dat Lybover METAL als toeleverancier zowel in de eigen werkplaats zaken kan produceren als op de werf kan monteren
– Guy De Graeve, Project Manager BEP

Alle expertise onder één dak

Een van de redenen waarom BEP voor Lybover METAL heeft gekozen, is onder andere omdat onze business unit over de nodige lascertificaten beschikt en ervaring heeft in PED (Europese richtlijn voor drukapparatuur). Lybover METAL heeft tijdens het productieproces de werkvoorbereiding, het zaagwerk, laswerk, piping, radiografieën, drukproeven en montage op zich genomen. Eens alle containergeneratoren ontworpen en getest in de werkplaats van Lybover METAL, werd de installatie naar BEP getransporteerd voor de elektrische en de mechanische afwerking. Daarna werden de container generatoren getransporteerd naar de werf van de klant, waar Lybover METAL ze monteerde. De klant TREDI valt onder de SEVESO reglementering. Hierdoor moest voldaan worden aan de strengste veiligheidsregels.

Alle medewerkers van Lybover METAL hebben een zeer grote inspanning geleverd om het project in goede banen te leiden
– Rik Dierckens, Productie Manager BEP