Naar aanleiding van de ingebruikname van een vierde reactivatieoven contacteerde DESOTEC Lybover AIR om een oplossing op maat uit te werken voor de eigen site in Roeselare. Door de combinatie van een goede afzuiging en actief kool wordt de hinder voor de omgeving tot een minimum beperkt.

The Lybover Way

Lybover AIR werkte in het verleden al meermaals samen met DESOTEC op projecten waar geur- en stofhinder centraal staan. De oplossingen die beide bedrijven aanbieden zijn dan ook zeer complementair. DESOTEC ACTIVATED CARBON is een internationale ontwikkelaar, producent en leverancier van zuiveringsoplossingen die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de technologie van actieve kool. De verzadigde kolen die DESOTEC terugneemt van zijn klanten, kunnen gerecycleerd worden tot hoogwaardige gereactiveerde kool en opnieuw hergebruikt worden.

Begin 2020 opende DESOTEC een nieuwe reactivatieoven die de recyclagecapaciteit voor verzadigde kool met 70% verhoogt en de positie van het bedrijf als Europese marktleider voor mobiele circulaire zuiveringsoplossing versterkt. Verzadigde actieve kool die voorheen moest verbrand of gestort worden, kan opnieuw worden gereactiveerd. Met behulp van geavanceerde technologieën maakt deze ultramoderne installatie de reactivatie mogelijk van zwaar beladen afvalstromen van actieve kool die hoge concentraties organische stoffen, zwavel, chloor en andere anorganische verontreinigingen bevat.

Stortputten krijgen deksels op maat

Naar aanleiding van de ingebruikname van deze vierde oven contacteerde DESOTEC Lybover AIR om dit keer een oplossing op maat uit te werken voor de eigen site in Roeselare. Om de stofhinder te beperken werden 2 oplossingen uitgewerkt. Allereerst moesten de tientallen stortputten waarin de verzadigde kool verzameld wordt in onderdruk gebracht worden. De collega’s van Lybover METAL maakten hiervoor deksels op maat. Daarnaast werd ook een Keller filter geïnstalleerd voor de nodige ventilatie en afzuiging. Voor vrijkomende gassen en de geuren werd uiteraard actief kool ingezet.

Keller filter gecombineerd met actief kool

De oplossingen van Lybover AIR en Desotec werden in het verleden al meermaals met succes toegepast bij onze klanten en nu dus ook op de eigen site van Desotec in Roeselare. De met stof en VOC gecontamineerde lucht wordt in een eerste stap gefilterd door een Keller filter. De VOC’s worden vervolgens verder behandeld door een actiefkoolfilter.