In Le Roeulx brouwt Brasserie St-Feuillien al 150 jaar lang bier. Tot voor kort gebeurde dat in de historische brouwerij in het centrum van de stad. Daar was echter geen plaats om zelf te bottelen en om een blijvende groei te waarborgen. Het bottelen en filteren gebeurde dus elders. Om de volledige controle te krijgen over de bierproductie en haar capaciteit verder op te schalen tot 120.000 hectoliter per jaar, besloot de brouwerij te verhuizen naar een nieuwe locatie buiten het stadscentrum. Lybover METAL kwam met een overtuigend voorstel voor de mechanische installatiewerken van het koude blok. Dat was het begin van een van onze grootste pipingprojecten tot nu toe.

The Lybover way

Een uitgekiend ontwerp, precieze uitvoering volgens strikte vereisten en vlekkeloze communicatie tussen alle betrokken partijen zorgden ervoor dat we dit project tijdig en foutloos opleverden. En dat ondanks de zeer strakke planning, want de brouwerij mocht door de verhuis geen achterstand in leveringen oplopen.

Strikte kwaliteitseisen

Brasserie St-Feuillien ging op zoek naar aannemers voor haar nieuwe brouwerij. En dus ook een bedrijf dat de mechanische installatiewerken in het koude blok voor zijn rekening zou nemen. Meerdere partijen kwamen met een voorstel op basis van het lastenboek, het ‘Piping & Instrumentation Diagram’ (PID) en de 3D-ontwerpen van iQ PROCESS. Er waren strenge eisen op gebied van materialen, isolatie en uitvoering. In de voedingsindustrie mag namelijk niets aan het toeval overgelaten worden. Een correcte prijs op de nauwkeurig opgestelde offerte overtuigde St-Feuillien om voor Lybover te kiezen.

“We werkten hier voor de brouwerij, maar iQ PROCESS leidde alles in goede banen. We zaten op sommige cruciale momenten bijna dagelijks samen. Aangezien we al eerder met hen werkten, kennen we elkaar en vullen we elkaars expertise perfect aan”, vertelt Wout Decoutere, Sales Engineer Projects bij Lybover METAL.

We werkten al eerder met iQ PROCESS. We kennen elkaar en vullen elkaars expertise perfect aan.
– Wout Decoutere, Sales Engineer Projects, Lybover METAL

Van tunnel tot plafond

“Timing was essentieel in dit project. Brasserie St-Feuillien moest immers bier kunnen blijven leveren. Er was wel een buffer van 5 weken in capaciteit, maar als de deadline niet gehaald zou worden, zou de productie stilvallen en na verloop van tijd dus ook de verkoop”, aldus Wout.

Dat betekende dat onze collega’s van Lybover METAL en INSTALLATION al tijdens de ruwbouwwerken in actie moesten schieten. De eerste taak was het installeren van leidingen in een ondergrondse tunnel van 40 meter lang tussen het koude blok en de bottelarij. “Het ging om bierleidingen, maar ook om leidingen voor onder meer CO2, stoom, condensaat, perslucht, CIP en proceswater”, verduidelijkt Wout.

“Tijdens de ruwbouwfase maakten we ook een 3D-scan van het gebouw. Op die manier konden we al beginnen aan de productie van de piperacks, die we op 7 tot 8 meter boven het vloerniveau zouden bevestigen.”.

Kilometers leidingen

Nadat de vloer was afgewerkt met Ucrete (en werd voorzien van een beschermlaag voor tijdens de werkzaamheden), kwamen de instrumenten, tanks en pompen aan op de werf. Dat waren zowel toestellen uit de oude brouwerij als de nieuwe machines. Wout: “Het was aan onze collega’s van INSTALLATION, in samenwerking met andere leveranciers en de brouwerij, om al die onderdelen op de juiste plaats te positioneren en te verankeren. Waar nodig bouwden en plaatsten we skids voor de toestellen. Daarna verbonden we alle tanks, pompen en instrumenten met de nodige pijpleidingen en fittingen. We zorgden eveneens voor een CIP-station (Clean In Place) voor de reiniging van de gehele installatie. In totaal plaatsten we hier zo’n 5.000 meter leidingen. Dit is dus een van de grootste pipingprojecten die we al hebben uitgevoerd.”

We plaatsten 5.000 meter leidingen. Dit is dus een van de grootste pipingprojecten die we al hebben uitgevoerd.
– Wout Decoutere, Sales Engineer Projects, Lybover METAL

Vlot samenwerken op de werf

Door de tijdsdruk was er continu veel activiteit op de werf. “Soms waren wij zelf met 25 mensen ter plaatse. Tegelijk waren andere leveranciers bezig aan de elektriciteit, de civiele werken, de automatisering, utilities … Kortom: alles liep door elkaar, wat het niet altijd eenvoudig maakte om het werk te organiseren. Tegelijkertijd buizen lassen en werken aan bekabeling is nu eenmaal niet zo evident. Maar dankzij de regelmatige werfvergaderingen en de goede verstandhouding tussen alle aanwezige partijen en de brouwerij St-Feuillien verliepen de werken zeer vlot”, weet Wout.

“Die goede verstandhouding betekende dat ook andere partijen op de werf Lybover METAL inschakelden. Alfa Laval, bijvoorbeeld, leverde een centrifuge waarmee het bier gefilterd wordt. Het bedrijf kwam bij ons aankloppen voor het nodige leidingwerk. We plaatsten ook een hijsbok om het deksel van die centrifuge op te tillen voor onderhoudswerken. Voor een pekelvat zorgden we eveneens voor een hijsbok. En Transpak vroeg onze hulp in de bottelarij.”

“We zaten bovendien wekelijks samen met de projectverantwoordelijken van St-Feuillien, iQ PROCESS en Inpren. Dat waren steeds nuttige en productieve meetings waarin we de voortgang van de werken en eventuele wijzigingen in de planning bespraken.”

Ook bij Brasserie St-Feuillien blikken ze tevreden terug op dit grote project. “Dankzij de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen was er amper vertraging bij het opleveren. Dat is uitzonderlijk voor een project van deze schaal, maar wel cruciaal voor de brouwerij. Op die manier werden de project Milestones gerespecteerd,” getuigt Manu Gouwy, Project Manager Masterplan bij Brasserie St-Feuillien SA.

Dankzij de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen was er amper vertraging bij het opleveren. Uitzonderlijk voor een project van deze schaal, maar cruciaal voor de brouwerij. Op die manier werden de Project Milestones gerespecteerd.
– Manu Gouwy, Project Manager Masterplan Brasserie St-Feuillien SA.

Gecertificeerde kwaliteit

De lassers van Lybover METAL zijn fier op al het werk dat ze leveren, ook in de brouwerij van St-Feuillien. Een onafhankelijke inspectie van de leidingen bewees dat ze terecht trots mogen zijn. Wout: “We voerden al het laswerk uit volgens de regels van goed vakmanschap en de voorschriften in het lastenboek. Brasserie St-Feuillien schakelde keuringsorganisatie SGS in voor een endoscopie van de leidingen. Met een camera gingen ze na of alle naden goed zijn gelast. Dat is essentieel om verontreiniging en bacteriële groei tegen te gaan. De inspectie bracht geen problemen aan het licht: we zijn dus in onze opdracht geslaagd.”

Op termijn wil Brasserie St-Feuillien haar brouwerij verder uitbreiden met extra tanks. De nodige aansluitingen zijn alvast voorzien. En Lybover staat paraat om opnieuw voor het leidingwerk te zorgen.