DSP SAS, onderdeel van de DUPONT-groep, gevestigd in Chauny in de Aisne (02), vervaardigt ionenwisselaarharsen, adsorberende harsen en katalysatoren voor de klanten van zijn Water Solutions-activiteit. Chauny is de grootste productielocatie ter wereld op zijn gebied. Deze harsen worden gebruikt in een groot aantal toepassingen, waaronder waterbehandeling, voedselverwerking, farmaceutica, energie, bioprocessing, enz. De reactoren die deze harsen produceren, stoten tijdens hun werking VOC’s uit, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

The Lybover way

DSP deed een beroep op Lybover AIR voor de inzameling, de afzuiging, de aansluiting op een VOC-behandeling op actieve kool via een mobiele DESOTEC-container en de afvoer van de lucht via een schoorsteen.

3D-scan vergemakkelijkt lay-out en installatie


Voor de installatie van het 350 m lange roestvrijstalen buizennetwerk met een maximale diameter van 1000 mm, de ventilator van 40.000 m³/u, de ontslibber, de aansluitingen op de DESOTEC Airconnect-basis en de 20 m hoge schoorsteen, heeft Lybover AIR eerst via haar ontwerpbureau een 3D-scan laten maken. Dit vereenvoudigde de inrichting en installatie aanzienlijk door een virtuele kopie van de bestaande situatie te verkrijgen.

Professioneel, ernstig en met een luisterend oor voor elke onvoorziene omstandigheid op de site
– Mr Matysiaz / ASSYSTEC Ingénierie – Superviseur de Travaux

Zo werd de 3D-scan ook gebruikt om de planning van de montagewerkzaamheden te valideren. De uitdagingen voor het leidingwerk waren divers. Zo moesten de buizen onder helling worden geplaatst om condensaat op strategische plaatsen te kunnen afvoeren. Verder was het belangrijk dat de ondersteuningen van het leidingwerk pasten in bestaande structuren of gebouwen. Dit had als gevolg dat het gehele leidingnet gecontroleerd moest worden aan de hand van pijpspanningsberekeningen.

Gedurende het hele project hebben we het reactievermogen en de ernst van Lybover kunnen waarderen, zowel tijdens de dimensionering van dit nieuwe netwerk als tijdens de bouw en de opstartwerkzaamheden.
– Céline COCQUEREAUMONT – Improvement Engineer – Process Safety Focal Point

Dit project is een voorbeeld van wat de klant zeer op prijs stelde in onze know-how, in de professionaliteit van onze teams. Tijdens deze opdracht werd het uitgevoerde werk een referentie voor de klant, zowel op het terrein als daarbuiten. De verschillende uitdagingen die door de hoofdrolspelers in dit project aan de orde werden gesteld, werden steeds snel en accuraat behandeld. Lybover AIR heeft een goede start gemaakt bij deze klant, zoals de projectleider, mevrouw Martinez, getuigt.

Ik ben er zeker van dat we Lybover AIR nog zullen kunnen inzetten op de DSP site voor nieuwe installaties
– Mevrouw Martinez – Performance Specialty Products Asturias S.L.