REAZN BELGIUM is onderdeel van de REAZN Group, een multinationale onderneming in Kruisem. Ze is gespecialiseerd in de recuperatie, de recyclage en het opnieuw industrieel bruikbaar maken van zinklegeringen. De vraag naar gerecycleerde grondstoffen neemt steeds toe en om daaraan te kunnen voldoen moest REAZN BELGIUM zijn productieproces optimaliseren. Het sprak Lybover METAL aan om de leidingen tussen de branderskid en de ovens te voorzien.

The Lybover way

Verbetering voor de productie, voor het milieu en voor de medewerkers

Om zink te kunnen recycleren uit afvalstromen gebruikt REAZN BELGIUM smeltovens. Vroeger werden de ovens met aardgas en omgevingslucht aangestuurd. Maar om het rendement en de efficiëntie van de ovens te optimaliseren en de jaarlijkse productie te kunnen verhogen, werd er geïnvesteerd in nieuwe branders en een branderskid. Op die wijze kunnen ze meer warmte creëren en beter overbrengen op de materialen in de ovens. Per oven zijn er zes aansluitingen voorzien, namelijk één perslucht-, twee aardgas-, en drie zuurstofleidingen. De skid zorgt voor de juiste dosering van deze gassen over de ovens. In totaal werden er 720 meter gekeurde leidingen gemonteerd. Tussen de nieuwe tank voor de opslag van vloeibare zuurstof en de branderskid heeft Lybover METAL een nieuwe RVS-hoofdleiding geplaatst. Alle leidingen werden zo gemonteerd dat de doorgangen vrij blijven voor heftrucks en andere voertuigen.

Beperkte time on site dankzij 3D-scanning

Om de werken vlot en efficiënt te laten verlopen, voerde Lybover METAL een 3D-scan uit van de huidige productiehal. Nadien werden de nieuwe branderskid en de leidingen ingetekend in deze scan. Op die manier zag REAZN BELGIUM het volledige eindresultaat en kon het nog bijsturen waar nodig. Eens het ontwerp volledig goedgekeurd was, startte de productie op. Door in te zetten op 3D-scanning konden de activiteiten on site zo beperkt mogelijk gehouden worden. Alle leidingen werden volledig prefab gemaakt in de werkplaats van Lybover METAL. Zo werd het laswerk ook in optimale omstandigheden uitgevoerd en kon de kwaliteit ervan gegarandeerd worden. Het werk ter plaatse beperkte zich eerder tot een mechanische montage.

Waar vroeger alle lassen ter plaatse moesten worden uitgevoerd, hebben we nu effectief maar 1 las op de werf moeten uitvoeren. Dat zorgde voor een enorme tijdsbesparing en een snelle ombouw
– Dirk Van Canneyt, Project Engineer bij Lybover METAL

Veiligheid en flexibiliteit

Wat veiligheid betreft is REAZN BELGIUM koploper in zijn sector. Het recycleren van zink is niet zonder risico’s op ongevallen. REAZN BELGIUM streeft ernaar om alle operaties zo veilig mogelijk te laten verlopen. De nodige veiligheidssystemen, waaronder ISO45001, werden ingevoerd en er wordt gewerkt met werkvergunningen en de daaraan gekoppelde risicoanalyse ter voorbereiding van elk project. Dezelfde aandacht voor kwaliteit en veiligheid vond REAZN BELGIUM terug bij Lybover METAL. Er was een zeer strakke timing vooropgesteld. In minder dan tien dagen tijd moesten de leidingen tussen de branderskid en de ovens omgebouwd en getest worden. Door de aanwezigheid van tien andere bedrijven tijdens de stilstand was overleg cruciaal. Samen met de klant werd steeds gezocht naar een veilige oplossing. “Lybover METAL heeft zich zeer goed gehouden aan de veiligheidsvoorschriften. Wat niet altijd evident is in een warme en stoffige omgeving.”

Er was een perfecte integratie en Lybover METAL heeft zich van in het begin zeer flexibel opgesteld.
– Production Manager Sven De Puydt, REAZN BELGIUM