De samenstelling van niet-recycleerbaar afvalhout kan vandaag zeer sterk variëren. Dat stelde A&S Energie, dat uit houtafval groene energie produceert, voor een uitdaging. Het energiebedrijf schakelde Lybover in om de toevoer en verwerking in haar groene energiecentrale in Oostrozebeke te optimaliseren. Vier Lybover-units bundelden de krachten, werkten een nieuw concept uit voor de bestaande installatie en voerden het ook uit. Een complex project, maar een kolfje naar de hand van Lybover.

The Lybover way

We stelden niet zomaar een oplossing voor, maar pakten het probleem aan bij de bron. Zo optimaliseerden we het hele proces, in plaats van enkel de gevolgen te remediëren. En dat met een moderne projectaanpak op basis van 3D engineering en virtual reality. Met als resultaat een efficiënte installatie in een beperkte interventietijd.

Van houtafval naar energie

In een groene energiecentrale in Oostrozebeke verwerkt A&S Energie niet-recycleerbaar houtafval tot groene stroom voor 55.000 gezinnen in en rond de gemeente. Voor verwerking van biomassa zet het bedrijf state-of-the-art technologie in die aan de strengste normen voldoet. A&S Energie werkte in het verleden al samen met Lybover AIR, METAL en BULK. Lybover RECYCLING voerde er in het verleden al onderhoud uit op Steinert-machines en een grijper van PEINER.

Toevoer en verwerking van biomassa voor verbetering vatbaar

“De groene energiecentrale in Oostrozebeke draait 24/7, meer dan 8.000 uren per jaar. Als de toevoer en de verwerking niet efficiënt verlopen en de installatie blokkeert door een ongeplande stilstand, kost dat A&S Energie geld”, vertelt Lars Van Volsem, Sales Engineer Projects bij Lybover RECYCLING.

Maar de aangeleverde biomassa, niet-recycleerbaar houtafval in dit geval, heeft een variëteit aan fractiegroottes. Vooral de kleine en grote fractiegroottes kunnen voor problemen zorgen. Te veel fijne materialen en stof veroorzaken slijtage verderop in de installatie. Te grote stukken zorgen dan weer voor verstoppingen in de lijn. In de toekomst wil A&S Energie bovendien nog meer fracties gaan verwerken die minder goed gedefinieerd zijn.

De oplossing, de test, het vertrouwen

Lars Van Volsem: “Als hart van de oplossing stelden wij voor om een 3D combi zeef van onze Duitse partner Spaleck te integreren. Het bestaande schijvenbed kon immers geen grote hoeveelheden oversize aan. De nieuwe zeef kan het slijtage- én verstoppingsprobleem door de fijne fractie in één klap verhelpen: ze haalt zowel het fijne stof als de te grote stukken uit het proces.” Om A&S Energie te overtuigen, nam Lybover het energiebedrijf mee naar Duitsland.

De test met het eigen materiaal was een echte eyeopener voor de klant. Daardoor kregen we het volledige vertrouwen.
– Lars Van Volsem, Sales Engineer Projects Lybover RECYCLING

Lars: “Daar hebben wij een test uitgevoerd met het materiaal van A&S Energie. Zo leerde de klant het product kennen en kon die zelf zien wat de werkelijke fractieverdeling van de biomassa is. Een echte eyeopener waardoor we het vertrouwen kregen om van start te gaan met de optimalisatie.”

Toevoer en verwerking biomassa verbeteren

De bestaande set-up bestond uit twee redundante toevoerlijnen om het houtafval via transportbanden naar een hoofdlijn (A) en een nevenlijn (B) te voeren. Daarnaast was er nog een C-lijn voor brikettentransport die niet meer gebruikt werd. De nieuwe zeef was één deel van de oplossing. Want ook andere optimalisaties van de bestaande installatie drongen zich op.

“De complexiteit zat in de integratie van de nieuwe zeef in het bestaande proces”, legt Lars uit. “Daarvoor moesten we enkele aanpassingen doen en nieuwe componenten toevoegen. Namelijk: de bestaande banden en wisselkleppen uitlengen en nieuwe transportsystemen toevoegen, zoals een extra transportband, een extractiebodem en schroef. Die werden volgens de A&S standaard met keramische, slijtvaste bekleding uitgevoerd. De buiten gebruik gestelde brikettenlijn werd nieuw leven ingeblazen en voert voortaan de fines af. Zo maken we optimaal gebruik van de bestaande situatie en is de impact op de logistiek geminimaliseerd. Bijkomend leidingwerk en overgangsstukken zorgen ten slotte voor een efficiënte ontstoffing.”

Duidelijk beeld dankzij 3D-scanning

Een concept uitwerken is één ding, maar hoe overtuig je de klant dat het ook perfect geïntegreerd kan worden in zijn bestaande groene energiecentrale? Thierry Sabbe, Teamleader Projects Lybover AIR: “3D-scanning maakt het heel visueel en dat was nodig omwille van de compacte opstelling. Daarbovenop lieten we de medewerkers van A&S Energie met virtual reality door de installatie lopen. Zo konden zij virtueel naar elk luik wandelen en de toegankelijkheid checken.”

Met 3D-scanning en virtual reality maakten wij ons concept visueel voor A&S Energie. Zo waren er geen verrassingen achteraf.
– Thierry Sabbe, Teamleader Projects Lybover AIR

Grondige voorbereiding, korte realisatietijd

Thierry is ervan overtuigd: dankzij de uiterst nauwgezette voorbereiding slaagde Lybover erin om de optimalisatie van de groene energiecentrale in een zeer korte tijdspanne te realiseren. “We moesten een productiestop van twee weken respecteren. Dat betekende ploegenwerk in de week voor ons.” Lars vult aan: “De krappe deadline van twee weken was een uitdaging, de compacte ruimte in de installatie ook én er vonden nog andere onderhoudswerken plaats. Best wel een stresserende situatie. Maar we zijn complexe trajecten gewend. En dankzij het volledige voortraject dat we al hadden doorlopen, had de klant er vertrouwen in dat de ombouw vlot zou verlopen.”

De bestaande installatie optimaal gebruiken, een compacte oplossing uitwerken die daarin past en alles in heel korte tijd realiseren: zo’n complexe uitdaging is bij ons in goede handen.
– Lars Van Volsem, Sales Engineer Projects Lybover RECYCLING

Onestopshop: vier Lybover-units slaan handen in elkaar

Wat ook in het voordeel van Lybover en de klant gespeeld heeft: dit is een all-inproject waarvoor vier business units van Lybover intensief samenwerkten − RECYCLING, AIR, BULK en INSTALLATION.

Thierry: “Onze processen zijn afgestemd op samenwerking. Zo hebben wij een platform waarin we met tekenaars van verschillende units op dezelfde tekeningen kunnen werken.” Lybover RECYCLING nam de lead in dit project en kwam met een concept voor de integratie van de zeef. Thierry werkte samen met de andere units de engineering uit. Lybover AIR stond in voor de ontstoffing. Daarvoor werd een bestaande filter hergebruikt. Lybover BULK zorgde voor de transportbanden en andere mechanische transportoplossingen. Onze eigen monteurs van Lybover INSTALLATION zorgden voor de assemblage on site.

Door met vier Lybover-units samen te werken, konden wij A&S Energie een all-inproject aanbieden en volledig ontzorgen.
– Tom Devriendt, Sales Engineer Projects Engineer Lybover BULK

Intussen ging Lybover opnieuw aan de slag op de site in Oostrozebeke. “Ook de behuizing van de 2 elevatoren die de dagsilo’s vullen – beide met een hoogte van circa 35 meter – werden vernieuwd tijdens een periode van twee weken productiestilstand.  Opnieuw een stevige uitdaging qua planning. En misschien nog de grootste bevestiging: A&S Energie bekijkt of het de optimalisaties van de facility in Oostrozebeke ook in andere sites kan toepassen.”