Solutions (RECYCLING)

Filter by challenge
Filter by sector

Efficiënter sorteren bij Henault

Ontdek hoe de verschillende business units van Lybover de krachten bundelden om bij recyclagebedrijf Henault een sorteerlijn te realiseren die zorgt voor een betere scheiding van materialen en dus...

Read more

Lybover optimaliseert groene energiecentrale

Slijtage aanpakken door verder te kijken dan enkel en alleen materiaalkeuze. Lybover bundelde de krachten voor groene energiebedrijf A&S Energie om de toevoer en verwerking van niet-recycleerbaar afvalhout te...

Read more

Voorbewerking van AEEA en ontstoffing voor Lavergne

Voor de nieuwe vestiging van Lavergne bouwde Lybover aan een voorbewerkingslijn mét ontstoffing die aan alle voorwaarden voldoet.

Read more

Metalen accurater recycleren dankzij vernieuwde recyclagelijn

Voor Pre Fer Nord zetten we het recyclageproces, uitgetekend door Galloo, om in een nieuwe recyclagelijn. Die sorteert ferro- en non-ferrometalen nog accurater.

Read more

Vernieuwde recyclagelijn verviervoudigt de capaciteit

Deceuninck en Lybover realiseren ambitieus recyclageproject in Diksmuide.

Read more

Innovatieve optische sorteerinstallatie voor Bionerga

Inzameling van meerdere huishoudelijke afvalstromen met één vrachtwagen in Limburg wordt mogelijk

Read more